Still et spørsmål

Demokratiets sorte hull

Om spenninger mellom velferdsstat og demokrati i ulike typer profesjonell praksis. Velferdsstaten er en imponerende oppfinnelse med mål om å skape likeverdige livsvilkår for alle. Midlet er omfordeling, regulering og profesjonell intervensjon.
ny.-demokrati