Still et spørsmål

Etikk og menneskerettigheter i psykisk helsevern

Dette unike empiriske materialet gir nærhet til å stille utfordrende spørsmål om både kunnskapsgrunnlag, etikk og menneskerettigheter i psykisk helsevern. Les mer under bildet.
Forsiden.Etikk og menneskerettigheter psykisk  helsevern_Omslag_til trykk-1_edited-1