Etter selvmordet - veien videre

ISBN: 978-82-7935-274-7

Denne boken er skrevet som en hjelp til selvhjelp for etterlatte ved selvmord, men også til hjelp for etterlattes nettverk og profesjonelle hjelpere.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 365
Rabatt
Forfatter: Kari Dyregrov, Einar Plyhn, Gudrun Dieserud

Livet byr sjelden på hardere slag enn når en av dine nærmeste dør i selvmord. Jo nærmere avdøde sto deg, desto større blir sjokket, fortvilelsen og sorgen over tapet. Svært mange nordmenn opplever selvmord blant sine nærmeste. På verdensbasis er selvmord en av de fremste dødsårsakene, spesielt blant unge mennesker.

Vi er alle forskjellige, og opplever derfor store påkjenninger ulikt. Vi har forskjellige måter å mestre påkjenninger på, og ulik styrke til å bære dem. Sosiale ressurser og nettverk varierer også mye fra person til person. Alt dette tilsier at det er mange veier «tilbake til livet» for etterlatte.

Ingen bok kan erstatte menneskelig støtte og omsorg, men kunnskap er alltid en ressurs, blant annet ved å vise hva som er utbredte reaksjoner på selvmord, hva slags støtte og omsorg som er viktig for etterlatte, og hvordan hjelp best kan organiseres. Denne boken er skrevet som en hjelp til selvhjelp for etterlatte ved selvmord, men også til hjelp for etterlattes nettverk og profesjonelle hjelpere.


Kari Dyregrov, forsker, dr.philos. Nasjonalt folkehelseinstitutt
Einar Plyhn, forlagssjef, cand.polit. og etterlatt ved selvmord
Gudrun Dieserud, forsker, dr.psychol. Nasjonalt folkehelseinstitutt 


Forord v/ Øivind Ekeberg

Forfatternes forord

Til leseren

Kapittel 1
Selvmord og etterlatte

Kapittel 2
Selvmord i Norge

Kapittel 3
Etter selvmordet

Kapittel 4
Vanlige sorg- og krisereaksjoner

Kapittel 5
Det spesielle ved selvmord

Kapittel 6
Barn og unge som etterlatte

Kapittel 7
Mestring på veien videre

Kapittel 8
Støtte fra sosiale nettverk

Kapittel 9
Støtte fra andre etterlatte - likemannsstøtte

Kapittel 10
Hjelp fra fagfolk

Kapitel 11
Sorg, vekst og utvikling

Kapittel 12
Hvorfor selvmord?

Referanser

Appendiks


Utgitt i februar 2010
"After the Suicide" gjør det også godt i utlandet. Den har blitt short listed og fått utmerkelsen "Highly Commended" i den prestisjetunge BMA Medical Book Awards 2012 
 
"Socionomen" i Sverige har en anmeldelse av den svenske oversettelsen i sitt seneste nummer.  Les den her!