Still et spørsmål

Etter selvmordet - veien videre

Denne boken er skrevet som en hjelp til selvhjelp for etterlatte ved selvmord, men også til hjelp for etterlattes nettverk og profesjonelle hjelpere.
thumb_d46a14d4fb0b3c7ad5a0c0500bc0857a