Faglig informasjon på Internett - kvalitet og kildekritikk 3. utgave

ISBN: 978-82-7935-327-0

Problembasert læring og skriftlige innleveringer er vanlig i de fleste studieløp. For både å kunne finne frem til relevante fagkilder på nettet og vurdere om disse faglig sett holder mål trengs det god informasjonskompetanse. Studenter og andre som er avhengig av pålitelig kunnskap må både kunne finne frem til kilder og vurdere disse kritisk på en kvalifisert og selvstendig måte.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 285
Rabatt
Forfatter: Bård Sverre Tuseth, Pål A. Bertnes

Internett stiller nye og utvidede krav til kildekritikk. Hvem som helst kan publisere på Internett. Det gjør at kvalitetsspennet blir større der enn ved tradisjonell publisering. Selv om mye informasjon vil være av samme kvalitet som den man finner i trykte kilder, er det lett for mindre seriøse aktører å slippe til på nettet.

Problembasert læring og skriftlige innleveringer er vanlig i de fleste studieløp. For både å kunne finne frem til relevante fagkilder på nettet og vurdere om disse faglig sett holder mål trengs det god informasjonskompetanse. Studenter og andre som er avhengig av pålitelig kunnskap må både kunne finne frem til kilder og vurdere disse kritisk på en kvalifisert og selvstendig måte.

Denne boken tar sikte på å gi slik informasjonskompetanse.


Pål A. Bertnes er jurist og har vært leder av Juridisk bibliotek, Universitetet i Oslo og redaktør av Norsk Retstidende. Han har utgitt en rekke bøker, artikler og registre innen juridisk kildesøkning og andre emner.

Bård Sverre Tuseth er jurist, leder for offentlig retts bibliotek ved Universitetet i Oslo og underviser både forskere og studenter. Han er redaktør for traktatsamlingen "Global and Regional Treaties" og redaksjonssekretær for lovsmalingen Norges lover.


Forord

Kapittel 1 Informasjonskompetanse 
1 1 Hva er informasjonskompetanse? 
1 2 Hva innebærer det å ha informasjonskompetanse?
1 3 Hvilken informasjon bør du søke etter? 
1 4 Hvor skal du søke? 
1 5 Vurdering av informasjon 
1 6 Hvordan utvikles informasjonskompetanse?

Kapittel 2 Om Internett 
2 1 Nettadresser 
2 2 Feilkoder på nettet 
2 3 Hvor enkelt er det å legge ut? 
2 4 Hvorfor legges det ut? 
2 5 Internettøkonomi 
2 6 Form og hypertekst

Kapittel 3 Kildekritikk på Internett 
3 1 Generelt om kilder og kildekritikk 
3 2 Kildekritiske momenter 
3 3 Kildekritisk casestudie 
3 4 Kvalitet på nettressurser 
3 5 Kvalitetssikring ved elektronisk publisering 
3 6 Akademiske avhandlinger 
3 7 Publiseringspooler for elektroniske fagtekster

Kapittel 4 Spesielt om kildekritikk og Internett 
4 1 Kildekritikk og nettressurser 
4 2 Hvem står bak? 
4 3 Hva dekker kilden? 
4 4 Presentasjon av det faglige innholdet 
4 5 Oppdatering 
4 6 Presentasjonen av informasjonen 
4 7 Sammenligning med andre ressurser 
4 8 Andre faktorer

Kapittel 5 Kildetyper på Internett 
5 1 Hva er wikikilder? 
5 2 Oppfattes wikikilder som pålitelige? 
5 3 Har wikikilder stor kildeverdi? 
5 4 Når bør du henvise til wikikilder? 
5 5 Hvordan henvise til wikikilder? 
5 6 Søkemotorer og søkefilter 
5 7 Rangering av trefflister

Kapittel 6 Søkemetode og strategi på Internett 
6 1 Generelt om betydningen av veien til informasjonen
6 2 Tradisjonell gjenfinning av fagkilder 
6 3 Hjelpemidler i gjenfinningsprosessen i en digital
verden 
6 4 Bibliotekkataloger 
6 5 Databaseoversikter 
6 6 Hvordan finne forskning? 
6 7 Emne og fagportaler 
6 8 Søkemotorer 
6 9 Søkespråk 
6 10 Søkemotorer 
6 11 Fagspesifikke postlister, diskusjonsgrupper og
nyhetsgrupper 
6 12 Betalingstjenester

Kapittel 7 Praktisk søketeknikk 
7 1 Informasjonsbehov 
7 2 Søkestrategier 
7 3 Valg av hjelpemiddel 
7 4 Hva leter du etter? 
7 5 Søk effektivt 
7 6 Evaluering av søkeresultatet

Kapittel 8 Kildeangivelse

Litteraturliste


3. utgave, juni 2012