Forstått og forstyrret. Om systemisk og narrativ pedagogikk

ISBN: 978-82-7935-227-3

Intensjonen med boken er å inspirere til miljøterapeutisk arbeid blant lærere og førskolelærere, lærerstudenter og førskolelærerstudenter, saksbehandlere, psykologer mfl. og ikke minst i det daglige arbeidet med barn i barnas eget miljø.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 298
Rabatt
Forfatter: Jørgen Riber

"Intensjonen med boka er å gjøre lærere og førskolelærere, lærerstudenter og førskolelærerstudenter, saksbehandlere, psykologer mfl. delaktige i de eksperimentene jeg har gjort, de metodene jeg har anvendt og de erfaringene jeg har høstet i pedagogisk arbeid med barn som har hatt problemer med å håndtere hverdagslivets mange relasjoner. Jeg håper at boka kan være til inspirasjon i miljøterapeutisk arbeid, og ikke minst i det daglige arbeidet med barn i barnas normale miljøer som barnehage, skole, SFO og alle former for fritidsaktiviteter."

"Forstått og forstyrret" tar i bruk systemisk og narrativ teori og metode, og viser via en rekke caser og eksempler hvordan man gjennom samtale kan få kommunikasjonen mellom barnet og den voksne til å flyte.

Boka er skrevet på bakgrunn av Jørgen Ribers mangeårige arbeid med barn med sosiale og emosjonelle problemer. Disse barna er ofte kjørt fast i negative historier om seg selv som hindrer dem i å komme videre i livet og oppfylle sine håp og drømmer. Bokas omdreiningspunkt er med andre ord utvikling.

Forfatteren beskriver hvordan man som profesjonell (lærer, førskolelærer, spesialpedagog, miljøarbeider eller terapeut) kan interagere med slike barn og unge og hjelpe dem å komme videre. Barn og unge som har det vanskelig, har behov for å bli sett, hørt og forstått. Den røde tråden i boka er at kommunikasjon er en forutsetning for å kunne hjelpe. Dessuten mener forfatteren at det er viktig å forstyrre barn og unge – i den forstand at det er nødvendig å bryte ned de gamle fortellingene for å kunne skape nye og mer positive livshistorier.

Oversatt fra dansk av Are Eriksen


Jørgen Riber har i mer enn tjue år arbeidet som lærer på et behandlingshjem for barn og unge med såkalte atferdsvansker. Han er videreutdannet i systemisk teori og metode fra DISPUK (Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning og Konsultation), og har siden 1998 vært lærer, veileder og terapeut for denne organisasjonen. 

Innledning

1. Om systemteori

2. Å bli forstått

3. Å bli hørt

4. Å bli sett

5. Å bli "forstyrret"

Etterord

Litteratur

Stikkord


Utgitt i november 2008