Still et spørsmål

Forstått og forstyrret. Om systemisk og narrativ pedagogikk

Intensjonen med boken er å inspirere til miljøterapeutisk arbeid blant lærere og førskolelærere, lærerstudenter og førskolelærerstudenter, saksbehandlere, psykologer mfl. og ikke minst i det daglige arbeidet med barn i barnas eget miljø.
thumb_f99828a942b8cbd8ec32863cb2ebcdb2