Funksjonshemmet er bare et ord. Forståelser, fremstillinger og erfaringer

ISBN: 82-7935-152-3

Denne boken handler om fysisk funksjonshemning og om dem vi omtaler som fysisk funksjonshemmet. Et av siktemålene med boken er å vise at funksjonshemning er et begrep som har svært mange betydninger
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 345
Rabatt
Forfatter: Lars Grue

Denne boken handler om fysisk funksjonshemning og om dem vi omtaler som fysisk funksjonshemmet. Et av siktemålene med boken er å vise at funksjonshemning er et begrep som har svært mange betydninger. Oppfatninger om hva som er en funksjonshemning og hvem som er funksjonshemmet vil ikke bare variere fra en historisk epoke til en annen, man vil også finne at oppfatningene vil variere fra en samfunnstype til en annen innenfor en og samme epoke. Videre kan oppfatningene variere innenfor ett og samme samfunn i én bestemt tidsepoke. Et annet siktemål med boken er å vise hvordan de av våre medmennesker vi i dag omtaler som funksjonshemmet, selv opplever sin posisjon i samfunnet. Boken er først og fremst skrevet som en innføringsbok for studenter ved universiteter og høyskoler, men alle med interesse for feltet funksjonshemning og forskjellighetens konstituering og opprettholdelse kan ha utbytte av å lese boken.


Lars Grue er dr.philos., forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).  Utgivelsesdato

Innledning


DEL 1 - FORSTÅELSER OG FREMSTILLINGER

1. Forskjellighet og likhet - et historisk tilbakeblikk
2. Kulturelle variasjoner
3. Fra eugenikk til genetikk
4. Medisinsk og sosial forståelse av funksjonshemning
5. Sosiologiske tilnærminger til kronisk sykdom og funksjonshemning
6. Kulturelle representasjoner av funksjonshemmede og funksjonshemning
7. Mot en sosial forståelse av funksjonshemning - hovedtrekk i de siste års utvikling i Norge


DEL 2 - ERFARINGER

8. Å få et funksjonshemmet barn
9. Livet midt imellom
10. Den vanskelige kombinasjonen


Etterord - veien videre
Referanser