Her og nå. Øyeblikkets betydning i psykoterapi og hverdagsliv

ISBN: 978-82-7935-196-2

Ved hjelp av ”det mikroanalytiske intervjuet” forsøker Stern å nærme seg denne verdenen av ikke-verbal, levd historie. Han ønsker imidlertid ikke å analysere og sette ord på nå-øyeblikkene slik de ser ut for oss i ettertid.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 379
Rabatt
Forfatter: Daniel N. Stern

I forlengelsen av tidligere studier av samspillet mellom mor og barn tar Daniel Stern i denne banebrytende boken en nærmere kikk på nå-øyeblikket, en liten verden av små hendelser, som tidligere ikke har blitt tillagt særlig stor vekt av forskere eller terapeuter, men som Stern anser for å være byggesteinene for opplevelsen. I øyeblikket av umiddelbar opplevelse åpner det seg en mulighet for å skue grunnleggende sannheter om menneskets psykologi, mener Stern, og i dem ligger også nøkkelen til psykoterapeutisk forandring.

Ved hjelp av ”det mikroanalytiske intervjuet” forsøker Stern å nærme seg denne verdenen av ikke-verbal, levd historie. Han ønsker imidlertid ikke å analysere og sette ord på nå-øyeblikkene slik de ser ut for oss i ettertid. Nå-øyeblikkene er noe som oppleves umiddelbart, og her trekker Stern veksler på fenomenologien for å forstå nyansene i disse øyeblikkene. Sterns fokus er heller ikke individet, men det intersubjektive feltet. Det som interesserer, er det punkt hvor to mennesker deler den samme opplevelsen.

I bokens første del utforsker Stern nå-øyeblikkets natur. Hvordan er det organisert? Hvordan er det satt sammen? I neste del setter han nå-øyeblikket inn i en sammenheng, og han redegjør for begrepene intersubjektivitet, implisitt viten og bevissthet. Bokens siste del er viet det kliniske perspektivet: Hvilken rolle spiller nå-øyeblikket i psykoterapien?

"Her og nå: Øyeblikkets betydning i psykoterapi og hverdagsliv" er et must for psykologer og psykoterapeuter, spedbarnsforskere og nevrososiologer, men den er også av interesse for alle som er engasjert i spørsmål rundt psykisk helse eller som interesserer seg for samspillet mennesker imellom.

”The book is a masterpiece of phenomenological analysis, yet rich in supporting empirical evidence from neurophysiological and developmental studies. Stern’s extension of these new ideas to clinical psychoanalysis is both dramatic and compelling. Bravo!” Jerome Bruner, New York University.

Oversatt av Tore-Jarl Bielenberg og Margareth Toften Roster
Forord ved Stein Bråten


Daniel N. Stern er æresprofessor i psykologi ved Universitetet i Genève, Sveits, og professor II i psykiatri ved Cornell Medical School. Han er en internasjonalt anerkjent barnepsykiater og forfatter av den skjellsettende boken \"Spedbarnets interpersonlige verden\", som kom ut for første gang i 1985.


Stein Bråtens forord
Oversetternes forord
Innledning
Takk

Del I. UTFORSKNING AV NÅ-ØYEBLIKKET
1. Problemet ”Nå”
2. Nå-øyeblikkets natur
3. Nå-øyeblikkets tidsmessige arkitektur
4. Nå-øyeblikket som en opplevd historie: 
Hvordan det er organisert

Del II. NÅ-ØYEBLIKKET SATT INN I EN SAMMENHENG
5. Den intersubjektive matrisen
6. Intersubjektivitet som et grunnleggende motivasjonssystem
7. Implisitt viten
8. Bevissthetens rolle og begrepet intersubjektiv bevissthet

Del III. BETRAKTNINGER FRA ET KLINISK PERSPEKTIV
9. Nå-øyeblikket og psykoterapi
10. Bevegelsesprosessen
11. Hvordan det implisitte og det eksplisitte veves sammen i den kliniske situasjonen
12. Fortiden og nå-øyeblikket
13. Terapeutisk forandring: En oppsummering og noen allmenne kliniske konsekvenser

Tillegg: DET MIKROANALYTISKE INTERVJUET

Ordliste
Litteraturliste
Register


Utgitt i juli 2007