Still et spørsmål

Integrert? Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv

Boken undersøker forskjeller i elevers karakterer på ungdomsskole, videregående skole og universitet/høgskole, og gjennomføring og frafall i videregående skole og høyere utdanning. Boken ser på betydningen av såkalte ”ghettoskoler”, med høy andel innvandrerelever, og belyser fagvalg blant innvandrere og deres barn på høgskole og universitet.
integrert_birkel_mastek_250