Når livet slutter før det begynner

ISBN: 978-82-7935-351-5

Boken vil være en god støtte for foreldre som har mistet barn i dødfødsel og gir verdifull innsikt til familie, venner og kollegaer som møter foreldre i sorg. Den vil også være et viktig arbeidsredskap for helsepersonell som arbeider med foreldre som mister barn.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 345
Rabatt
Forfatter: Line Christoffersen, Janne Teigen

Vordende foreldre forventer ikke at barnet deres skal dø i mors mage midtveis eller senere i svangerskapet. Men hvert år kommer rundt 200 barn stille til verden etter at foreldrene har fått beskjed om at barnet i magen ikke lever lenger. De sitter igjen med sjokket og fortvilelsen over å måtte føde et dødt barn, og sorgen over et liv som sluttet før det hadde begynt.


Når livet slutter før det begynner beskriver tiden før, under og etter en dødfødsel. Boken bygger på egen og internasjonal forskning, og beskriver foreldres erfaringer med helsevesenet, omgivelsenes reaksjoner på dødfødselen og erfaringene med ny graviditet og fødsel. Den er spekket med historier og sitater fra foreldre som har opplevd å miste barnet sitt.


Boken vil være en god støtte for foreldre som har mistet barn i dødfødsel og gir verdifull innsikt til familie, venner og kollegaer som møter foreldre i sorg. Den vil også være et viktig arbeidsredskap for helsepersonell som arbeider med foreldre som mister barn.


Line Christoffersen arbeider som førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og har forsket på foreldreaspekter rundt dødfødsel i flere år. Janne Teigen arbeider som jordmor ved Sykehuset Telemark. Hun har i mange år jobbet tett med foreldre og helsepersonell ved dødfødsel, i tillegg til å forske på temaet. Teigen er også redaktør av boken Små føtter setter dype spor som er en samling foreldreberettelser om å miste barn.


Innhold

Dødfødsel
Når livet slutter før det begynner
Da Jørgen kom stille til verden
Den stille fødselen
Fra mistanke til bekreftelse
I ingenmannsland – tiden etter dødsbudskapet

Den stille fødselen
Unntakstilstand – om tiden på sykehuset
Den vanskelige obduksjonen
Avskjed
Den tøffe hverdagen

Den etterfølgende graviditeten
Karis vei mot nytt barn
Gravid igjen
Behov for klinisk oppfølging
Behov for emosjonell oppfølging
Ny fødsel
Det etterfølgende barnet


Utgis 15. oktober 2013