Still et spørsmål

Når livet slutter før det begynner

Boken vil være en god støtte for foreldre som har mistet barn i dødfødsel og gir verdifull innsikt til familie, venner og kollegaer som møter foreldre i sorg. Den vil også være et viktig arbeidsredskap for helsepersonell som arbeider med foreldre som mister barn.
Naar_livet_slutter_foer_det_begynner_omslag_internet