Psyke kultur og samfunn - Perspektiver på indre og ytre virkelighet

ISBN: 978-82-7935-332-4

Psyke, kultur og samfunn gir 25 bidrag til kritisk og faglig refleksjon om psykiatriens arbeidsformer,
dens plassering i helsepolitikk, i kultur og politikk.Sidsel Gilbert er spesialist i psykiatri og privatpraktiserende psykoanalytiker. Erik Stänicke er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Fredrik Engelstad er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 398
Rabatt
Forfatter: (red.) Sidsel Gilbert, Erik Stänicke, Fredrik Engelstad

Psykiatrien har mange fasetter. Den er legekunst for psyken, og er en kilde til forståelse av psyke og psykisk lidelse, behandling og omsorg. Faget er spent ut mellom frigjøring og tvang, og det påvirker måten som mennesker tenker om sine liv og psykisk lidelse, om barns utvikling, om familie og aldring, traumer og rus. Psykiatrien er også en del av en videre kulturell sammenheng, som omfatter estetikk og etikk, kunst og filosofi. Fordi psykiatrien er forankret i samfunnet må den ta inn hvordan individers livsskjebne formes i vekselvirkning mellom personlige særtrekk og sosiale betingelser. Samtidig er psykiatrien selv en sosial institusjon, bakt inn i store styringssystemer og politiske ordninger, lovgivning og regelverk. Psyke, kultur og samfunn gir 25 bidrag til kritisk og faglig refleksjon om psykiatriens arbeidsformer, dens plassering i helsepolitikk, i kultur og politikk. Den gir innspill til dialog og debatt fra mange perspektiv, både innen faget og i en videre samfunnsmessig sammenheng. 


Sidsel Gilbert, Erik Stänicke og Fredrik Engelstad (red.) Sidsel Gilbert er spesialist i psykiatri og privatpraktiserende psykoanalytiker. Erik Stänicke er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Fredrik Engelstad er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.


Innhold

Innledning: Psyke, kultur og samfunn Av Fredrik Engelstad, Erik Stänicke, Sidsel Gilbert

Psykologisk behandling
De hjemløse ordene av Tonya Madsen
Som vann i en lukket hånd av Arnhild Lauveng
Indre og ytre eksil Sverre Varvin Drømmelandet – finnes det? av Marie Hulleberg
Nogle kardinalpunkter i psykoanalytisk behandling av Bent Rosenbaum
 
Helsepolitikk
Om (u)mulighetene av en radikal psykiatri av Finn Skårderud
Reisebeskrivelse fra psykiatriens rike av Sidsel Gilbert
Psykoanalyse og klinisk helsearbeid av Erik Stänicke og Line Indrevoll Stänicke
Evidensbasert praksis av Michael Helge Rønnestad
Offentlig helsepolitikk – hva kan psykoanalysen bidra med? av Kari Tenmann
 
Samfunn
Psykoanalyse og ideologi av Siri Erika Gullestad
Transport og transformasjon av psykisk smerte av Arne Johan Vetlesen
Michel Foucault som galskapens arkeolog av Fredrik Engelstad
Fortellingenes kraft av Willy Pedersen
Kulturforskjeller på Freuds divan av Jens-Ivar Nergård
 
Kultur
Villa Freud av Kjartan Fløgstad
Johan Scharffenberg og Wilhelm Reich – forbundsfeller som ble bitre fiender av Per Anthi
En verden av drømmer og barndom av Dag T. Andersson
Skjønnhet og smerte av Arnfinn Bø-Rygg
I lyset fra Antigone av Torberg Foss
Normalitet, symbolsk orden og etikk av Viggo Rossvær
 
Arbeid og politick
Arbeidsmiljømålinger – vitenskap på avveier av Ebba Wergeland
Verdighet og motstand av Mads Gilbert
Drømmen om et dialogisk samfunn av Anne Hege Grung.

Utgitt september 2012