Still et spørsmål

Psyke kultur og samfunn - Perspektiver på indre og ytre virkelighet

Psyke, kultur og samfunn gir 25 bidrag til kritisk og faglig refleksjon om psykiatriens arbeidsformer, dens plassering i helsepolitikk, i kultur og politikk.Sidsel Gilbert er spesialist i psykiatri og privatpraktiserende psykoanalytiker. Erik Stänicke er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Fredrik Engelstad er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.
thumb_d6a6cf36fbbf438154ce057567dc241c