Side 3 av 5
Resultat 25 - 36 av 56

Helse- og sosialfag

Forstått og forstyrret. Om systemisk og narrativ pedagogikk

Intensjonen med boken er å inspirere til miljøterapeutisk ...

Forfatter: Jørgen Riber
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 298
Rabatt:

Kommunikasjon i organisasjoner

Gir nødvendig bakgrunnskunnskap for praktisk kommunikativ ...

Forfatter: Carl Erik Grenness
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 385
Rabatt:

Gay Kids. Kule barn som også finnes

"Gay Kids" er en gjennomillustrert fagbok om homofil ...

Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 379
Rabatt:

For alle barn! Barnehagens framvekst i velferdsstaten

Barnehagens fremvekst er en særegen sosialhistorie om ...

Forfatter: Tora Korsvold
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 395
Rabatt:

Her og nå. Øyeblikkets betydning i psykoterapi og hverdagsliv

Ved hjelp av ”det mikroanalytiske intervjuet” forsøker ...

Forfatter: Daniel N. Stern
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 379
Rabatt:

Hijab i Norge. Trussel eller menneskerett?

"Hijab i Norge" forklarer hva hijab og hijabbruk er og ikke ...

Forfatter: (red.) Njål Høstmælingen
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 298
Rabatt:

I klasserommet

Boken presenterer noen faglige bidrag som viser en annen ...

Forfatter: (red.) Peder Haug, Thor Ola Engen
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 235
Rabatt:

Integrert? Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv

Boken undersøker forskjeller i elevers karakterer på ...

Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 349
Rabatt:

Hvordan lede sorggrupper - En håndbok for sorggruppeveiledere

Sorggrupper er møtesteder for etterlatte i krise og sorg, ...

Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 198
Rabatt:

Internett-psykologi. Subjektet i det virtuelle rom

Hvilke former for chatrom finnes på nettet? Hva brukes de ...

Forfatter: Bjarte Rekdal
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 298
Rabatt:

Multikulturell teori og flerkulturelle praksiser. Artikler om norsk minoritetspolitikk

Hva er multikulturalisme, og hvorfor er den så omstridt? ...

Forfatter: (red.) Bente Puntervold Bø
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 365
Rabatt:

Medisinering av psyken. En kunnskapsbasert kritikk av moderne psykiatri

Boka tar for seg hvordan psykiatrien har endret seg fra ...

Forfatter: Joel Paris
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 345
Rabatt:
Side 3 av 5