Rus. Nytelse, lidelse og handling

ISBN: 978-82-7935-141-2

Det finnes to hovedtyper av bøker om rusmidler og rus: de som fokuserer på de negative sidene, og de som fokuserer på de positive. De første dreier seg om behandling, eller er edruskapspolitiske kampskrifter for en rusfri hverdag. De andre fokuserer på vin, mat og nytelse. Denne boken tar med begge deler.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 298
Rabatt
Forfatter: Hans-Jørgen Wallin Weihe

Rus, nytelse og lidelse er tre begreper som er tett koblet og vekker sterke assosiasjoner. De to siste begrepene har de fleste et entydig forhold til, mens følelsene er ulike når det gjelder rus.

Det finnes to hovedtyper av bøker om rusmidler og rus: de som fokuserer på de negative sidene, og de som fokuserer på de positive. De første dreier seg om behandling, eller er edruskapspolitiske kampskrifter for en rusfri hverdag. De andre fokuserer på vin, mat og nytelse. Denne boken tar med begge deler. Forfatteren ser det som avgjørende å anerkjenne nytelsens og rusens positive sosiale effekter for å kunne forholde seg konstruktivt til de negative sidene.

Boken legger stor vekt på tradisjonelle og kulturelle sider ved bruk av rus- og nytelsesmidler. Hva vi har oppfattet som rus- og nytelsesmidler, har endret seg gjennom historien, i likhet med synet på hva som er akseptabel bruk, misbruk, avhengighet og kriminalitet. Den politiske bruken av rusmidler og rusbruk, og behandlingen av dem som bryter etablerte normer på feltet, har også gjennomgått store endringer. Forfatteren ønsker at boken skal bli brukt som et kritisk bidrag i samfunnsdebatten. Dette er en bok som stiller spørsmålstegn, roper varsko og gjerne kan oppfattes som politisk.

Samtidig er det en fagbok. Grunnleggende begreper som avhengighet og misbruk blir gjennomgått og drøftet. Boken tar opp mange former for avhengighet som handlemani, arbeidsnarkomani, spilleavhengighet, pietistisk nytelse og lidelse. I tillegg tematiseres spiseforstyrrelser og negative atferdsmønster i kjærlighet og seksualitet.

Boken er rik på historiske og kulturelle eksempler som viser det relative i rus- og nytelsesoppfatninger og det diskutable i mange etablerte sannheter.


Hans-Jørgen Wallin Weihe er dr.philos., førsteamanuensis ved Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Lillehammer, og ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Stavanger. Weihe har utgitt flere bøker, blant annet "Relasjonsarbeid og kommunikasjoner" (1997), "Rusmidler og språk: en oppslagsbok\" (1999), "Sosialt arbeid: historie og bakgrunn" (2004), "Rus: Nytelse, lidelse og handling" (2004) og "Empati og etikk" (2008).


1. NYTELSEN
- Innfallsportene
- Ikke rus, men for mye
- Sex, lyst og alkohol

2. FYLLA - OG ANNEN RUS
- Den skjulte bruken
- Misbruk
- Spenning som rus
- Idrett som rus
- Opplevelser som narkotikum

3. AVHENGIGHET
- Placebovirkninger
- Avhengighetsskapende mønster
- Anoreksi og bulimi
- Spilleavhengighet
- Handlemani
- Arbeidsnarkomani
- Den pietistiske nytelse og lidelse
- Kjærlighet, seksualitet og flørt

4. Samfunnsmessige aspekter
- Det legale markedet
- Det illegale markedet
- Det uregistrerte forbruket
- Den gode fienden
- Den kostbare fienden
- Den onde disiplinen
- Medikamentbruk
- Kjønnsperspektivet

5. TILBAKEBLIKK
- Da kaffe sørget for moralen og sjokolade for erotikken
- Te for å holde seg våken
- Uten sukker vet ingen hvordan det hadde gått
- Tobakksdrikking, snusing og tygging
- Gin-epidemien i England
- Opium og industrialisme
- Forbudstiden
- Kriminaliseringen av narkotikabruken
- Bohemkulturens eksperimentering
- Amfetaminfasen
- Piller, tobakk og kaffe
- God mat og drikke - de akseptable nytelser

6. NOEN HISTORISKE EKSEMPLER
- Tilståelser fra en engelsk opiumsspiser
- Det edruelige Norge og det forfyllede Kristiania - glimt fra årene før 1900
- Fra skjenking til avhold på Inderøya
- Brennevin, lofotfiske, vekkelser og rotbløyter
- Den lystige sorenskriver og hans utsvevende liv
- Kokain, medisinsk behandling og Sigmund Freud
- Erfaringene med de hjemvendte soldatene fra Vietnamkrigen

7. RUSMIDDELBRUK I ULIKE KULTURER
- Nytelses- og rusmidlenes symbolske funksjon
- Muslimske tabuer og praksis
- Bruken av khat i Øst-Afrika og Yemen
- Et glimt av Nederland
- Skandinavisk dobbelthet og syd-europeisk normalitet

8. DE HANDLINGSMESSIGE KONSEKVENSER
- La oss starte med nytelsen
- Det er ikke noe romantisk ved lidelsen
- De vanskelige svarene


Utgitt i februar 2004