Sårbar og sterk - Menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep

ISBN: 978-82-7935-338-6

Ved å bryte tausheten gjør den overgrepsutsatte seg sårbar. Åpenhet krever derfor både styrke og mot. Men det er en ensom kamp, fordi samfunnet og kulturen som oftest avviser at menn kan være offer.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 295
Rabatt
Forfatter: Torbjørn Herlof Andersen

Den som har opplevd seksuelle overgrep i oppveksten og kjemper for å komme fri fra konsekvensene, står overfor store utfordringer. Ansvaret må plasseres der det hører hjemme, og den overgrepsutsatte må greie å tro at han ikke kan klandres for det som skjedde.

Sårbar og sterk dokumenterer hva det kan bety å ha opplevelser med overgrep som en del av sin livsfortelling. Gjennom beretninger fra mange overgrepsutsatte menn, viser boken måter man kan møte egen fortid på som kan skape en annerledes og bedre nåtid og framtid.
Ved å bryte tausheten gjør den overgrepsutsatte seg sårbar. Åpenhet krever derfor både styrke og mot. Men det er en ensom kamp, fordi samfunnet og kulturen som oftest avviser at menn kan være offer. Dette er til overgriperens fordel, og fører til at overgrepsutsatte ofte velger å tie, og selv må bære de personlige omkostningene ved det. Det er på høy tid å fjerne denne uretten.
Torbjørn Herlof Andersen kombinerer lærdom med dyp menneskelighet, noe som er altfor sjelden innenfor akademia. Hans tilnærming til menn som sliter med virkningene av at de ble utsatt for seksuelle overgrep i oppveksten er preget av innsikt, medfølelse, humor og dyp respekt. Han har lært meg mye og har bidratt til å utfordre og utvide mine perspektiver, både klinisk, intellektuelt og personlig.»

Sitatet er hentet fra Mike Lew, forfatter av Victims No Longer: The Classic Guide for Men Recovering from Sexual Child Abuse and Leaping upon the Mountains: Men Proclaiming Victory over Sexual Child Abuse.


Torbjørn Herlof Andersen er førsteamanuensis ved Høgskolen i Gjøvik


Innhold

Forord

Forfatterens forord

Kapittel 1
Et møte
Hvorfor dette temaet?
Mannlighetens utfordrere
Og så da?
Bokens fokus
Seksuelle overgrep er ingen diagnose

Kapittel 2
En fortelling
Toms fortelling

Kapittel 3
Seksuelle overgrep mot gutter og menn: Noen
presiseringer
Hvem snakker vi om?
Hva handler det om?
Hvor skjer det?
Tallgrunnlag
Følger
Overgrepsfeltets plass i manns- og kjønnsforskningen

Kapittel 4
Menneskers fortellinger – mennesket som fortelling
Et metodisk-teoretisk utgangspunkt
Et credo

Kapittel 5
Mulige lærdommer av Toms fortelling
I nærkamp med normativ mannlighet
Epilog

Kapittel 6
Gamle historier – nye fortellinger
Fortellingene
Antonovsky – fokus på det helsefremmende
Fortellinger en gang til – på vei mot…
Felles skjebne
En ny overskrift

Kapittel 7
Jakten på et språk
Gjenfortelling
Det unevnelige

Kapittel 8
Mannlighet og den seksuelt overgrepsutsatte mann
Den normative mannlighetsdiskursen
Alternative forståelser og konstruksjoner
Hvordan kunne det skje?
Hvordan takle det?
Alternative definisjoner av overgrep
Å takle minner og problemer som stammer fra overgrepene
Å avdemonisere overgriperen og gjøre ham til en person
Hva man kan lære av erfaringene
En mann med et oppdrag
Et omstridt område
Kart og terreng

kapittel 9
Motvind – seksuelt overgrepsutsatte menn i møte med
mannlighetsidealet
Ideologiske dilemmaer
Den maskuline orden
Mannlighetens janusansikt
Menn og helse
En mangelmodell
Levd ideologi vs. intellektuell ideologi

Kapittel 10
En mellomlanding – å forstå baklengs
Problemet er
Å forstå og beskrive det som skjedde
Konsekvenser over tid
Hvem sitt ansvar?

Kapittel 11
De gode hjelperne
Sosialt arbeid

Kapittel 12
Forskeren, hjelperen og den fortrolige samtalen
Det handler om relasjon
Samtalen
Så hva handler det om?

Kapittel 13
Fortellerens hemmeligheter
Biografiske filter

Kapittel 14
Menns og kvinners fortellinger – menneskefortellinger
Makt
Inngang

Kapittel 15
Ettertanke
Teoretisk tiltaksgrunnlag

Konklusjon?
Hvor skal vi?

Litteratur

Noter

Register


utgitt november 2012