Still et spørsmål

Sosialt samvær mellom barn - inklusjon og eksklusjon i barnehagen

Boka gir en ny og spennende innføring til vår forståelse av barns sosiale samvær basert på barns egen forståelse av sosiale samværsprosesser. Den kan være spennende lesning for foreldre og andre som omgås små barn til daglig.
thumb_b2f3b7026fcbedd8b7a4f956c5d2d554