Still et spørsmål

Spesialundervisning i grunnskulen

Ei historisk analyse av spesialundervisninga i skulen. Boka vender seg til studentar som utdannar seg til yrke innan utdannings- og sosialsektoren, som har med barn og ungdom å gjera, som t.d. lærar, spesialpedagog, førskulelærar og barnevernspedagog. Boka er også aktuell for foreldre og politikarar med interesse for utviklinga av spesialundervisninga.
peder