Still et spørsmål

Stå på! Vinnerkultur i barnevernet

"STÅ PÅ!" er livsfilosofien som kommer til uttrykk i denne boken. Boken forteller historien om barnevernets ungdommer som kjempet og vant kunnskap og selvtillit. Boken retter krass faglig og økonomisk kritikk mot institusjonsbarnevernet.
prestmo-staa-paa-oms