Still et spørsmål

Sykehusfødselen tar form

Denne boka skildrer denne overgangsperioden, og setter den inn i en kulturhistorisk sammenheng. En nærstudie av fødeklinikken E.C. Dahls Stiftelse i Trondheim i begynnelsen av det 20. århundre gir et innblikk i de store prosessene som fant sted på overgangen fra hjemmefødsel til klinikkfødsel, ikke minst for den fødende selv.
ny.-sykehusf