Still et spørsmål

Utviklingspsykologi i praksis

Denne boka er noe så sjeldent som en praktisk rettet bok i utviklingspsykologi. En bok til direkte praktisk nytte enten du arbeider med barn og unge, eller har egne barn. Boka gjør ikke dette ved å tilby kokebokoppskrifter om hvordan man går "fra teori til praksis", men ved å legge frem et nytt teoretisk rammeverk og innsiktsfulle praktiske eksempler og casestudier som utgår fra teorien.
hendry-utviklingspsy-1