Still et spørsmål

Velferdspolitiske utfordringer. Risiko, prioriteringer og rettferdighet

Demografiske endringer, teknologiske nyvinninger, fremveksten av et mer fleksibelt og usikkert arbeidsliv, nye familiemønstre og nye og gamle helseproblemer representerer velferdsutfordringer i Norge. Denne boken retter søkelyset mot det som skjer med velferdsstaten og drøfter hvilken utvikling som kan ventes i fremtiden.
velferdspolitiske-utfordringer