Vitnepsykologi. Pålitelighet og troverdighet i dagligliv og rettssal

ISBN: 978-82-7935-178-8

Hvor nøyaktige er vi som observatører og formidlere av personlige, sosiale og historiske begivenheter, og hvor flinke er vi til å oppdage at andres beretninger ikke er sannferdige? Dette er sentrale spørsmål innenfor vitnepsykologien.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 425
Rabatt
Forfatter: Svein Magnussen

Hvor nøyaktige er vi som observatører og formidlere av personlige, sosiale og historiske begivenheter, og hvor flinke er vi til å oppdage at andres beretninger ikke er sannferdige? Dette er sentrale spørsmål innenfor vitnepsykologien; at det også er viktige spørsmål viser analyser av årsaker til justismord. Disse analysene identifiserer to hovedgrunner til at det går galt. Den viktigste er at vitner husker feil, den nest viktigste at vitner forklarer seg usant. Derfor er pålitelighet og troverdighet to hovedtemaer i vitnepsykologisk forskning.

Boken er en innføring i moderne vitnepsykologi, skrevet for en bredere leserkrets av etterforskere, jurister, psykologer og andre interesserte. Med eksempler fra saker kjent gjennom dagspressen, gjennomgår boken forskning som forteller om hva vi kan forvente av vitner i faktiske kriminalsaker. Faktorer som kan produsere hukommelsesforskyvninger, falske minner og falske tilståelser identifiseres, og forskning på løgnavsløring og vurdering av troverdighet diskuteres. Boken gir også en bred gjennomgang av moderne forskning på barn som vitner.


Svein Magnussen er dr.philos., professor i kognitiv psykologi ved Universitetet i Oslo og medlem av Det Norske Videnskabs-Akademi. Han har publisert en lang rekke artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter om basale mekanismer i visuell informasjonsbehandling og hukommelse. For denne forskningen fikk han i 2001 Norges forskningsråds pris for fremragende forskning, Møbius. De siste årene har han også arbeidet med anvendt forskning og oppbyggingen av et forskningsmiljø i vitnepsykologi ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. I det akademiske år 2003-2004 ledet han en internasjonal forskergruppe i \"everyday memory\" ved Senter for grunnforskning, Det Norske Videnskabs-Akademi.


Forord

Kap 1 - Hva er vitnepsykologi?
Vitnepsykologien som forskningsdisiplin
Vitnepsykologi i Norge
Vitnepsykologi og dagliglivets psykologi

Kap 2 - Oppmerksomhet og hukommelse - en kort innføring
Oppmerksomhet og fortolkning av sanseinformasjon
Hukommelse
Sosiale faktorer i hukommelsen
Hva har vi lært?

Kap 3 - Hva husker ofre og vitner?
Hukommelse for kriminelle handlinger
Personidentifikasjon
Hva bestemmer påliteligheten av vitneobservasjoner?
Ørevitner
Emosjonelt stress og hukommelse

Kap 4 - Årsaker til feilhukommelse - og mottrekk
Feilattribusjon
Suggestibilitet
Redigering
Strategier for sikring av pålitelighet

Kap 5 - Falske minner: når vitner husker ting som aldri har hendt
Falsk hukommelse i dagliglivet
Falske minner i laboratoriet
Er det mulig å plante helt usannsynlige falske minner?
Psykoterapi og debatten om falske minner
Kan falske tilståelser skyldes falsk hukommelse?

Kap 6 - Peer, du lyver
Hvem lyver og hvor ofte?
Hvem er i standå avsløre løgn?
Subjektive og objektive tegn på løgn
Ekspertise og mikrouttrykk
Hva påvirker våre vurderinger av troverdighet?
Innholdsanalyse av vitneforklaringer
Polygrafen

Kap 7 - Barn som vitner
Selvbiografisk hukommelse hos barn
Strategier i intervjuing av barnevitner
Implisitt hukommelse: atferdsobservasjoner i vitnepsykologisk praksis
Hvorfor går det galt?
Vurdering av pålitelighet og troverdighet
Kan vi stole på barn?

Kap 8 - Vitnepsykologi - forskning og praksis
Vitnepsykologi i mulig praksis - et eksempel
Hva er fagkyndig vitnepsykologi?
Kritikken av vitnepsykologisk forskning
Vitnepsykologi og mediene

Referanser

Stikkord


Utgitt i oktober 2004