Still et spørsmål

Vitnepsykologi. Pålitelighet og troverdighet i dagligliv og rettssal

Hvor nøyaktige er vi som observatører og formidlere av personlige, sosiale og historiske begivenheter, og hvor flinke er vi til å oppdage at andres beretninger ikke er sannferdige? Dette er sentrale spørsmål innenfor vitnepsykologien.
magnussen-vitnepsyk1