Address:
Henrik Ibsens gate 28
0255 Oslo

Telefon: 23 31 12 20

Fax: 23 31 12 21

For generelle henvendelser:  abstrakt@abstrakt.no

Forlagssjef
Einar Plyhn
23 31 12 25
92 23 98 66
plyhn@abstrakt.no    

Hovedkonsulent
Pål Veiden
22 45 36 25
98 28 28 88
pal.veiden@hioa.no     

Forlagsredaktør og PR
Rannveig Larsen Austad
23 31 12 26
45 03 22 42
larsen@abstrakt.no

 

 

Feltene merket med * må fylles ut