Address:
Schønings gate 26B
0362 Oslo

Mobile: 90 21 31 42 / 92 23 98 66

 

 

Forlagssjef
Einar Plyhn
23 31 12 25
92 23 98 66
plyhn@abstrakt.no    

Hovedkonsulent
Pål Veiden
22 45 36 25
98 28 28 88
pal.veiden@hioa.no     

Kommunikasjonsansvarlig og redaktør 
Rannveig Larsen Austad
23 31 12 26
45 03 22 42
larsen@abstrakt.no