Dato: Onsdag 5. september 2012

Kl.: 14:00 til 16:00

Sted: ISF, Munthes gate 31, Oslo

Seminar i anledning utgivelsen av boken "Det norske flernivådemokratiet", redigert av Marit Reitan, Jo Saglie og Eivind Smith.
*Kommunenes plass mellom selvstyre og underordning i forvaltningshierarkiet
Professor Eivind Smith, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

*Staten styrer, men lokalt er handlingsfriheten stor! Om den statlige styringen på omsorgsområdet
Professor Signy I. Vabo, Høgskolen i Oslo og Akershus

* Partiene mellom kommune og stat - bindeledd eller «missing link»?
Førsteamanuensis Elin H. Allern, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

 

Kommentarer ved: 

Statssekretær Dag Henrik Sandbakken, Kommunal- og regionaldepartementet
Styreleder Gunn Marit Helgesen, KS
Professor Harald Baldersheim, Institutt for statsvitenskap, på Universitetet i Oslo

Spørsmål og debatt.