Dato: Tirsdag 23. oktober 2012 

Kl.: 10:00 - 14:45 

Sted: Norges musikkhøgskole, Slemdalsveien 11, Oslo


Professor Øivind Varkøy er redaktør for essaysamlingen Om nytte og unytte med bidrag av bl.a. fra Dag Østerberg, Håkon Bleken, Sigrid Røyseng, Einar Øverenget, Arnfinn Haram, Viktoria Günes og Bernt Gustavsson. Flere av bidragsyterne vil diskutere temaet denne oktoberdagen.
 

 


Økonomisk nyttetenkning legger en klam hånd over stadig flere livsområder: utdanning, kunst, forskning, helse, barn, idrett og natur. Kritikk av en slik snever nyttetenkning er ikke uvanlig blant humanister og kunstnere. Disse anklages i sin tur ofte for å snakke på automatgir om kunnskapens og kunstens egenverdi og den skrekkelige samfunnsnytten. For hva skulle man ellers være til for: ren underholdning og privat tidtrøyte?

Dette er bakteppet når professor i musikkpedagogikk på Norges musikkhøgskole Øivind Varkøy arrangerer debattmøtet sammen med utvalget for forskning og utvikling ved Musikkhøgskolen. Han lanserer samtidig essaysamlingen Om nytte og unytte (Abstrakt forlag).

Program
Kl 10.00 – 10.05: Velkommen v/ Eirik Birkeland, rektor ved Norges musikkhøgskole 
Kl 10.05 – 10.15: Musikk v/ celloprofessor Åge Kvalbein 
Kl 10.15 – 10.30: Introduksjon: Øivind Varkøy
Kl 10.30 – 12.00: Panel A

Allmenne perspektiver på kunstfag og kunstfaglig utdanning i relasjon til tanker omkring nytte og unytte.

Paneldeltakere: Gunnar Breivik, professor i samfunnsvitenskapelige fag ved Norges idrettshøgskole, sosiolog Pål Veiden fra Høgskolen i Oslo og Akershus, pedagog Herner Sæverot fra Universitetet i Bergen, stipendiat Olaf Eggestad fra Musikkhøgskolen. 

Kommentarer: Filosof Einar Øverenget og den svenske kunstneren Viktoria Günes

Diskusjon

Kl 12.00 – 13.00: Lunsj

Kl 13.00 – 13.15:

Musikk v/ MOPTI – en kvintett som er kåret til Årets unge jazzmusikere 2012. Mopti består av fem musikere som traff hverandre på Musikkhøgskolen for fire år siden: Christian Meaas Svendsen, kontrabass, Andreas Wildhagen, trommer, David Aleksander Sjølie, gitar, Kristoffer Eikrem, trompet, Harald Lassen, saksofon.

Kl 13.15 – 14.45: Panel B

Musikk – og andre (u)nyttige ting... Perspektiver fra musikkliv og idrett.

Paneldeltakere: Gunn Engelsrud og Øyvind Førland Standal fra Norges idrettshøgskole, kultursosiolog Sigrid Røyseng fra Bedriftsøkonomisk Institutt og Gjertrud Pedersen, tidligere stipendiat ved Norges musikkhøgskole

Tangoinnslag v/ Magnus Andersson/Anne Marit Ligaard

Kommentarer: komponist Asbjørn Schaathun, den svenske kunstneren Viktoria Günes og stipendiat ved Norges musikkhøgskole Solveig Christensen

Diskusjon

Intensjonen bak denne antologien er å bidra til skjerpet kritisk tenkning omkring begrepet ”nytte”, bl.a. i retning av paradokset ”nytten av det unyttige”. Den snevre nyttetenkningens nytte – eller relevanstenkningens relevans – utfordres.

Alle er velkommen.