Dato: Torsdag 31. januar 2013

Kl.: 09:30-11:30

Sted: Forsvarets stabsskole, Klasserom kirkesalen, bygning 10 Akershus festning.

 

Krigens vitenskap analyserer moderne militærteori langs sentrale historiske linjer. Boken beveger seg inn i alle nivåer i det militære hierarkiet, fra det politiske - via det militærstrategiske og det operasjonelle - til det taktiske.
 Generalinspektøren for Sjøforsvaret skrev i sitt forord til Jacob Børresens Kystmakt (1993) at “Sjøoffiserer flest er mer praktisk enn teoretisk interessert fordi de har et praktisk yrke. Dersom de skriver, er det gjerne jordnært og har normalt et kortsiktig siktemål. Glødende interesse for å sette strategiske problemstillinger under debatt, hører derfor ikke til de mest fremtredende trekk ved den norske sjøoffisersstand.” Kontreadmiral Prytz hadde mye rett da han skrev dette, og det gjelder formodentlig langt flere enn sjøoffiserer. Spørsmålet er: Bør og må det være slik?

 
Utgivelsen av boken Krigens vitenskap – en innføring i militærteori innbyr til å reflektere rundt slike spørsmål. Burde offiserer være mer opptatt av “å sette strategiske problemstillinger under debatt” enn de er i dag? Kan noen av de utfordringene vi har møtt i våre utenlandsoperasjoner også spores tilbake til at offiserer tenker og skriver (for) jordnært og kortsiktig? Er gapet mellom krig i teorien og krig i praksis for stort? Hva kan i så fall gjøres med det?

 
Program:
09:15-09:30
Kaffe og forfriskninger i kirkesalen.
09:30-09:50
Sjef Forsvarets stabsskole flaggkommandør Håkon Tronstad ønsker velkommen. Oberstløytnant Harald Høiback (FSTS): Om bokprosjektet.
09:50–10:20
General (R) Sverre Diesen (FFI): Bør en offiser ha det hodet eller i bena? Hva kan systematisk tenkning egentlig hjelpe oss med i krig?
Professor Øyvind Østerud (UiO): Menneskevitenskapens karakter og begrensninger. Hva kan systematisk tenkning om krig egentlig baseres på?
10:20–10:30
Pause.
10:30–11:00
Oberst Eldar Berli (sjef situasjonssenteret): Militærvitenskapens praktiske nytte. Erfaringer fra blant annet Afghanistan.
Journalist og tidligere redaktør John Olav Egeland (Dagbladet): Er det slik at moderne kriger i større grad avgjøres på nyhetsdesken enn i felt? I så fall: Hvilke kravmå da stilles til offiserers kompetanse og egenskaper?
11:00–11:30
Paneldiskusjon.

Påmelding sendes Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen mandag 28. januar 2013.