Dato: Torsdag 6. juni 2013

Kl. 09.00-10.30 (frokost serveres fra 8.30)

Sted: Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate 31, Oslo 

 

Kommunene er viktige i Norge. Det er på lokalt nivå flest innbyggere får anledning til å delta i politikken, og kommunene er kanskje den viktigste leverandøren av tjenester i vår velferdsstat. Boken er en analyse av lokalvalget 2011 spesielt, og av det norske lokaldemokratiet generelt.
 

 

Program

  • Velkommen ved Ann-Hélen Bay, direktør ved Institutt for samfunnsforskning
  • Presentasjon av boken ved Johannes Bergh, forsker, Institutt for samfunnsforskning
  • Valgdeltakelsen ved kommunestyrevalget 2011, ved Dag Arne Christensen, forsker, Uni Rokkansenteret   
  • Velgerne og kommunestrukturen. Sammenslåing, samarbeid eller begge deler? ved Lawrence E. Rose, professor, Universitetet i Oslo 
  • Stemmerett for 16-åringer: Deltakelse og dilemmaer, ved Guro Ødegård, forsker, Institutt for samfunnsforskning

Kommentarer ved: 

  • Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp) 
  • Stortingsrepresentant Michael Tetzschner (Høyre)

Spørsmål og diskusjon
Ordstyrer: Jo Saglie, forsker ved Institutt for samfunnsforskning