Når livet slutter før det begynner lanseringDato: Tirsdag 15. oktober 2013

Kl.: 18.00

Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 35 (Inngang fra Holbergs plass) 

 

Vordende foreldre forventer ikke at barnet deres skal dø i mors mage midtveis eller senere i svangerskapet. Men, hvert år kommer rundt 200 barn stille til verden etter at foreldrene har fått beskjed om at barnet i magen ikke lever lenger.  

 

 

 

De sitter igjen med sjokket og fortvilelsen over å måtte føde et dødt barn, og sorgen over et liv som sluttet før det hadde begynt. Når livet slutter før det begynner beskriver tiden før, under og etter en dødfødsel. Boken bygger på egen og internasjonal forskning, og beskriver foreldres erfaringer med helsevesenet, omgivelsenes reaksjoner på dødfødselen og erfaringene med ny graviditet og fødsel. Den er spekket med historier og sitater fra foreldre som har opplevd å miste barnet sitt.

Boken vil være en god støtte for foreldre som har mistet barn i dødfødsel og gir verdifull innsikt til familie, venner og kollegaer som møter foreldre i sorg. Ikke minst vil den også være et viktig arbeidsredskap for helsepersonell som arbeider med foreldre som mister barn.


Line Christoffersen arbeider som førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og har forsket på foreldreaspekter rundt dødfødsel i flere år. Janne Teigen arbeider som jordmor ved Sykehuset Telemark. Hun har i mange år jobbet tett med foreldre og helsepersonell ved dødfødsel, i tillegg til å forske på temaet. Teigen er også redaktør av boken Små føtter setter dype spor som er en samling foreldreberettelser om å miste barn. 

Begge forfatterne har selv mistet barn.

 

Program

    • Kort presentasjon av boken ved Line Christoffersen
    • Å være foreldre til et dødt barn – en mor forteller om sine erfaringer
    • Jordmor som støttespiller for foreldrene ved Janne Teigen

 

Utgivelsen er støttet av ExtraStiftelsen via Landsforeningen uventet barnedød

 

15. oktober er den Internasjonale minnedagen for barn som dør før, under og etter fødsel.

 

 VELKOMMEN TIL BOKLANSERING!