Dato: Tirsdag 25. november

Kl.: 09.00 - 10.30

Sted: Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate 31, 0260 Oslo

Enkel frokost serveres fra kl. 08.30.

Institutt for samfunnsforskning inviterer til frokostseminar og lansering av boken Fellesskap og forskjellighet. Integrasjon og nettverksbygging i flerkulturelle lokalsamfunn tirsdag 25. november. 

 

 

Hva kan de frivillige organisasjonene og sivilsamfunnet bidra med i lokale integrasjonsprosesser- og hva kan de ikke bidra med? Basert på intervjuer og feltarbeid i fire ulike lokalsamfunn, peker forfatterne av Fellesskap og forskjellighet. Integrasjon og nettverksbygging i flerkulturelle lokalsamfunn på mekanismer som bidrar til å hemme og fremme integrasjon gjennom sivilsamfunnet, men også mekanismer som bidrar til å bygge nye fellesskap.

 

Program

Velkommen
v/ Bernard Enjolras, forsker ved Institutt for samfunnsforskning og leder for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.
Innlegg
v/ Pål Veiden, Abstrakt forlag
Sivilsamfunn og deltakelse
v/ Statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag, Kulturdepartementet
Forfatterne presenterer boken:
Hvorfor denne boken?
v/ Guro Ødegård, Institutt for samfunnsforskning
Foreninger og trossamfunn: Bonding eller bridging?
v/Kari Steen-Johnsen, Institutt for samfunnsforskning
Lokale myndigheters betydning i integrasjonsarbeid
v/ Jill Loga, Uni Research Rokkansenteret
Hva hemmer og hva fremmer integrasjon gjennom foreningslivet
v/ Ayesha Khan, leder av Minhaj Kvinnenettverk
v/ Magne Brekke, generalsekretær i Oslo Idrettskrets
Områdeløft i flerkulturelle lokalsamfunn
v/ Hilde Våbenø Markussen, programleder Områdeløft Saupstad-Kolstad
Det vil bli åpnet for diskusjon og spørsmål fra publikum.

Ordstyrer: Johannes Bergh, Institutt for samfunnsforskning

Enkel frokost serveres fra kl. 08.30.


Påmelding her innen 23. november.

Mer informasjon om boken finner du her.