Dato: Onsdag 26. november

Kl.: 17.00 - 19.00

Sted: Litteraturhuset i Oslo, Nedjma,

Wergelandsveien 29, 0167 Oslo

 

Lanseringsseminar om boken Klima, medier og politikk, redigert av Elisabeth Eide, Dag Elgesem, Siri Gloppen og Lise Rakner.

 

 

 

På lanseringen vil utvalgte bidrag i boken presenteres, etterfulgt av paneldiskusjon om mediene og klimapolitikken med Kristin Halvorsen (Cicero), Lars Haltbrekken (Naturvernforbundet), Nina Jensen (WWF) og Hege Ulstein (Dagsavisen).

 

Global oppvarming er en utfordring til både politikere, journalister og engasjerte samfunnsborgere. Hvordan takler de Norges sentrale dilemma som «klimavennlig oljenasjon»? Forskerne har talt, men hvordan svarer beslutningstakere og sentrale institusjoner i offentligheten på utfordringen? Ble stortingsvalget 2013 et klimavalg? Hvordan tenker politikere, journalister og organisasjoner om sine oppgaver, og om opinionen? Hva bidrar til ulike samfunnsgruppers syn på klimaendringene? Hva gjør mediene for å knytte klimaforskningen nærmere folks hverdagserfaringer? Denne antologien tar for seg disse og andre brennende spørsmål, om internasjonale forhandlinger, om klimaflyktninger og om bistand.

 

Boken springer ut av forskningsprosjektet "Climate Crossroads. Towards Precautionary Practices: Politics, Media and Climate Change", finanisert av Norges forskningsråd. Mer om boken her

Les mer om hvor og når på Litterarhuset