Dato: Torsdag 13. november

Kl.: 19.00 21.00

Sted: HIOA, Stensberggata 26, 0170 Oslo

Det blir servert lette forfriskninger 

 

Lanseringsseminar om boken Hans Skjervheim - en kritisk nylesning av Per Otnes, Dag Østerberg, Hans Ebbing og Olav Mjaatvedt.

 

 

"Skjervheim sin betydning for norsk sosiologi"

Program:

Innledning av Pål Veiden
Innlegg av Per Otnes.
Kommentar v/ Gunnar C. Aakvaag.
Avsluttande debatt med et panel beståande av Otnes, Aakvaag og Mjøset. Ordstyrar: Veiden. 
Åpning for spørsmål/innlegg fra salen.

 

I Hans Skjervheim – en kritisk nylesning tar Dag Østerberg for seg Skjervheims positivismekritikk og forholdet mellom ham og filosofen Arne Næss. Per Otnes skriver om Skjervheims bakgrunn i Vossestrand og gir et personlig portrett. Han foretar en nylesning av «Deltakar og tilskodar», og han vurderer positivismekritikken opp mot norske samfunnsvitenskapelige «kanonprosjekter» fra 1855 og til de senere år. Hans Ebbing skriver om Skjervheims utvikling fra positivismekritiker til marxismekritiker, og Olav Mjaatvedt sammenligner Skjervheims kritikk av positivismen med den franske sosiologen Pierre Bourdieus kritikk.