Dato: Torsdag 4. desember

Kl.:  kl. 09.00-10.30 (mat serveres fra ca. 8.45)

Sted: Uni Research Rokkansenteret, Nygårdsgaten 5, 6. etasje, stort møterom

 

Uni Research Rokkansenteret inviterer til frokostseminar og lansering av boken Fellesskap og forskjellighet. Integrasjon og nettverksbygging i flerkulturelle lokalsamfunn torsdag 4. desember. 

 

 

Målet med boken er å forstå hva de frivillige organisasjonene og sivilsamfunnet kan bidra med i lokale integrasjonsprosesser – og hva de ikke kan bidra med.
Fellesskap og forskjellighet er basert på intervjuer og feltarbeid i fire flerkulturelle lokalsamfunn i norske storbyer. Møhlenpris i Bergen er et av disse.
Forfatterne peker på mekanismer som bidrar til å hemme og fremme integrasjon gjennom sivilsamfunnet, men også mekanismer som bidrar til å bygge nye felleskap.

 

Program:

Presentasjon ved Jill Loga
Presentasjon ved Bodil Ravneberg.
Kommentar fra Kulturkontoret i Bergen kommune og frivillige foreninger i Møhlenpris-området.

Ordstyrer Frøy Gudbrandsen, Bergens Tidende.

 

 

 

Påmelding gjøres på: http://uni.no/machform-rokkansenteret/view.php?id=10

NB! Begrenset plass.