Mandag 19. oktober, fra kl. 17.00-20.00 

På Litteraturhuset, i Amalie Skram

Wergelandsveien 29, 0258 Oslo 

Gratis inngang og ingen påmelding

 

Konferanse om antipsykotika og tvangsmedisinering i psykiatrien

 

 

Norge ligger i Europa-toppen når det gjelder bruk av tvang i psykiatrien. Ifølge Helsedirektoratet ble 5400 personer tvangsinnlagt i 2013 (nyeste tall). Mange tvangsbehandles lenge. Helsedirektoratet anslår at det totale antallet døgn som pasienter var underlagt tvang i 2013 var på hele 346 000 døgn.

Det utøves mange former for tvang i psykiatrien Mest av alt frykter mange pasientene tvangsmedisinering. Konferansen 19. oktober har derfor hovedfokus på dette.

Peter C. Gøtzsche innleder om hvorfor tvangsmedisinering må forbys. Gøtzsche er dr.med., professor i klinisk forsøksdesign og analyse ved Universitetet i København og direktør for Det Nordiske Cochrane Centeret*, Rigshospitalet, København. Han er en av verdens ledende på sitt felt, og nyter stor internasjonal respekt.


Innledningen etterfølges av en paneldebatt. 

I panelet:

Lars Tanum, dr. med og spesialist i psykiatri og i klinisk farmakologi og toksikologi. Han seksjonssjef for forskning ved Akershus universitetssykehus
Ketil Lund, mangeårig advokat for Mental helse, senere høyesterettsdommer
Berit Bryn-Jensen, leder for Landsforeningen We Shall Overcome – WSO
Torhild Torjussen Hovdal, seniorrådgiver/psykiater, Avdeling psykisk helsevern og rus.Helsedirektoratet
Ole Andreas Underland, administrerende direktør for Helseforetaket Incita

Konferansen arrangeres av Abstrakt forlag i samarbeid med Landsforeningen We Shall Overcome (WSO) i anledning lansering av boka Dødelig psykiatri og organisert fornektelse av Peter C. Gøtzsche.


*Cochransamarbeidet er en uavhengig ikke‐kommersiell organisasjon som har som formål å systematisere forskningsresultater innenfor helsesektoren.

Gratis. Ingen påmelding. Varer til kl. 20.00

 

Konferansen arrangeres av Abstrakt forlag i samarbeid med Landsforeningen We Shall Overcome (WSO).

 

 

PETER C. GØTZSCHE

PETER C. GØTZSCHE har tidligere utgitt boken Dødelig medisin og organisert kriminalitet. Hvordan den farmasøytiske industrien har korrumpert helsevesenet på engelsk i 2013. Boka vant i september 2014 prisen til British Medical Association’s Annual Book Award i kategorien “Basis of medicine”. En ”norsk” utgave (med dansk tekst) ble lansert den 25. november 2014.

 

Boken er under oversettelse til en rekke språk. Her er en link til Gøtzsches egen hjemmeside.