Anarki, makt og normer. Innføring i internasjonal politikk

ISBN: 978-82-7935-317-1

Boken tar opp generelle temaer og spørsmål som særlig knytter seg til Norges rolle i verdenspolitikken.Den er redigert av professor Jon Hovi og professor Raino Malnes ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 479
Rabatt
Forfatter: (red.) Raino Malnes, Jon Hovi

Hva er årsaken til krig i dagens verden? Kan krig forsvares fra et etisk synspunkt? Hva har skjedd med sikkerhetspolitikken etter den kalde krigen? Hvordan oppnår stater makt og innflytelse? Hvilke virkemidler brukes i internasjonale forhandlinger? Hvordan stiller stater seg til internasjonale avtaler? Hvordan stiller de seg til bestemmelsene i folkeretten? Hva er forklaringen på underutvikling? Hvorfor er det så vanskelig med samarbeid og integrasjon mellom stater?

Dette er noen av spørsmålene som står sentralt i forskning om utenrikspolitikk og internasjonal politikk. Denne boken gir en aktuell innføring i forskningsfeltet. Den tar for seg både generelle temaer og spørsmål som særlig knytter seg til Norges rolle i verdenspolitikken. Artiklene er skrevet av ledende norske fagfolk. De gir kjennskap til fakta – hendelser, aktører, institusjoner – og til teorier som kan hjelpe oss å forstå internasjonale hendelser.

Boken henvender seg til studenter i statsvitenskap og andre samfunnsfag, og til politisk interesserte. Den er redigert av professor Jon Hovi og professor Raino Malnes ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.


Jon Hovi er professor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, og professor II ved CICERO - Senter for klimaforskning.

Raino Malnes er professor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.


Innledning
Jon Hovi og Raino Malnes

Kapittel 1
Det globale anarkiet
Raino Malnes

Kapittel 2
Utenrikspolitikk som begrep, intensjon og atferd
Gunnar Fermann

Kapittel 3
Trusler i internasjonal politikk
Jon Hovi

Kapittel 4
Makt og maktbruk i internasjonal politikk
Øyvind Østerud

Kapittel 5
Sikkerhetspolitiske mål og virkemidler
John Kristen Skogan

Kapittel 6
Norsk utenrikspolitikk: Nasjonal internasjonalisme?
Tore Nyhamar

Kapittel 7
Årsaker til krig
Nils Petter Gleditsch og Halvard Buhaug

Kapittel 8
Fordelingskonflikter og utvikling
Helge Hveem

Kapittel 9
Internasjonal terrorisme
Torbjørn L. Knutsen

Kapittel 10
Internasjonale forhandlinger
Arild Underdal

Kapittel 11
Internasjonale regimer
Olav Schram Stokke

Kapittel 12
Regionalisme og integrasjon mellom stater
Karin Dokken og Dag Harald Claes

Kapittel 13
Folkerett og internasjonal politikk
Micheline Egge Grung og Raino Malnes

Kapittel 14
Finnes det rettferdige kriger?
Mona Chr. Fixdal og Raino Malnes

Kapittel 15
Internasjonal fordelingsrettferdighet
Robert Huseby

Kapittel 16
Internasjonal politisk teori
Peter Stuart Robinson

Bidragsytere
Register


Utgitt i juni 2011 (2. utgave)