Bill Bernbachs reklamesyn

ISBN: 978-82-7935-033-0

En grundig drøfting av Bill Bernbachs reklamesyn, med reklamene og en rekke sitater som utgangspunkt.Bill Bernbach sto i opposisjon til den vitenskapsbaserte reklamen og ”hard sell”-skolen representert ved Claude Hopkins, Rosser Reeves og David Ogilvy. Bernbach hadde sin egen tilnærming til faget.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 379
Rabatt
Forfatter: Stein Erik Selfors

Bill Bernbach (1911–1982) har en unik posisjon innenfor reklamebransjen. Ved millenniumskiftet rangerte Advertising Age ham som det tjuende århundres mest innflytelsesrike reklamepersonlighet. Han anses som hovedmannen bak det som er blitt kalt den kreative revolusjonen innenfor reklame, og Doyle Dane Bernbachs Volkswagen-annonser fra 1960-tallet regnes fortsatt av mange som verdens beste reklame.

Bill Bernbach sto i opposisjon til den vitenskapsbaserte reklamen og ”hard sell”-skolen representert ved Claude Hopkins, Rosser Reeves og David Ogilvy. Bernbach hadde sin egen tilnærming til faget. Han flyttet reklamebransjens faglige fokus, organisering, arbeidsmetodikk og prestasjonsmål fra salg, konsulentstyring, stimulus-respons-forskning og kundetilfredshet til kreativitet, kreatører, påvirkning, kommunikasjon og reklamepriser.

1900-tallets største reklamepersonlighet rakk aldri selv å skrive boken om reklamefilosofien sin. Andre har i ettertid skrevet bøker om ham og om reklamen hans, men ikke om reklamesynet hans. Da dagens reklame vitner om at flere av Bernbachs sentrale poenger er gått tapt, har Stein Erik Selfors forsøkt å rekonstruere Bill Bernbachs reklamesyn. Basert på seksti originale Bernbach-sitater, og nesten like mange reklamer gjort av byrået hans på 1950- og 1960-tallet, maner Selfors frem et syn på reklamens kreativitet som bør inspirere alle som vil mene noe om reklame.


Stein Erik Selfors har tjue års erfaring fra reklamebyråer, hvorav tolv år i Scaneco, Young & Rubicam, som direktør, faglig ansvarlig, kreativ leder og tekstforfatter. Han har skrevet flere bøker og nærmere hundre artikler om reklame, annonsering, kommunikasjon, markedsføring og medier. Selfors har mottatt Reklamebyråforeningens Ærespris og Medieforums Hederspris og er æresmedlem i Kreativt Forum. Selfors er i dag studierektor i reklame og markedskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI.


Forord
1 Den kreative revolusjonen
2 Generalen og hans tropper
3 Legenden
4 Brevet
5 Men virket det?
6 Reklamesyn og reklamefilosofi
7 Konkurrerende reklamesyn
8 Bill Bernbachs reklamesyn
9 William "Bill" Bernbach (1911-1982)
10 Bill Bernbachs reklame (36 annonser i farge og sort/hvitt)
11 Bill Bernbachs ord
Appendiks


En grundig drøfting av Bill Bernbachs reklamesyn, med reklamene og en rekke sitater som utgangspunkt.