Etikk og samfunnsansvar – Historie, teori og ledelse

ISBN: 978-82-7935-322-5

Boken gir en innføring i et bredt spekter av temaer som utgjør fagområdet etikk for næringslivet. Forankringen i moralfilosofien gir den et stødig fundament, samtidig som drøftingen av emner som inhabilitet, verdibasert ledelse og varsling gjør den faglige fremstillingen relevant for økonomisk praksis.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 385
Rabatt
Forfatter: Frode Nyeng

Har moralske motiver noen plass i næringslivet? Mente Adam Smith virkelig at en bare burde tenke på sitt eget beste? Tar bedrifter best ansvar for samfunnet ved å ta ansvar for seg selv og sine interessenter? Kan man sammenligne industrielt dyrehold med slaveri? Hvilken forståelse av økonomi finner vi hos Aristoteles – og hva kan vi lære av den i dag? Blir vi lykkelige av økonomisk vekst og mer penger? Og hvorfor er egentlig korrupsjon moralsk galt?

"Etikk og samfunnsansvar" gir en innføring i et bredt spekter av temaer som utgjør fagområdet etikk for næringslivet. Forankringen i moralfilosofien gir den et stødig fundament, samtidig som drøftingen av emner som inhabilitet, verdibasert ledelse og varsling gjør den faglige fremstillingen relevant for økonomisk praksis.

"Etikk og samfunnsansvar" dekker grunnlagspensum for etikkundervisningen for økonomer, og kan brukes både på bachelor- og masternivå. Boken er utstyrt med til sammen 35 diskusjonsoppgaver, 105 ordforklaringer, en rikholdig litteraturliste og et fyldig stikkordregister.


Frode Nyeng (f. 1970) er dosent i filosofi og økonomi ved Trondheim Økonomiske Høgskole (HiST). Han har utgitt en rekke bøker, bl.a. \"Etiske teorier\" (1999), \"Det autentiske menneske\" (2000), \"Etikk og økonomi\" (2002), \"Eksistensens filosofi\" (2003), \"Vitenskapsteori for økonomer\" (2004), \"Forbruk\" (2004, som medforfatter), \"Kan organisasjoner føle?\" (2005, red. sammen med Grete Wennes), \"Følelser\" (2006), \"A not very american perspective on Corporate Social Responsibility (2007) og \"Nytelse\" (2010).


Forord
Kapittel 1: Hva er etikk i økonomisk sammenheng?

Del I: Etikk i økonomiens filosofi 
Kapittel 2: Aristoteles om god og dårlig økonomisk praksis
Kapittel 3: Adam Smith om sympati og den usynlige hånd
Kapittel 4: Teorier om kapitalismens fremvekst
Kapittel 5: Økonomiske kriser, rettferdighet og fattigdom

Del II: Etisk teori og økonomisk fornuft
Kapittel 6: Pliktetikk og økonomisk frihet 
Kapittel 7: Nytteetikk og økonomisk kalkulasjon
Kapittel 8: Dydsetikk, bedriftsfellesskap og gode mål 
Kapittel 9: Umoralske ledelsesteorier? 
Kapittel 10: Økonomisk velferd og samfunnets lykkenivå

Del III: Etikk i bedriften
Kapittel 11: Bedrifters samfunnsansvar (CSR)
Kapittel 12: Miljøetikk og etisk ledelse 
Kapittel 13: Korrupsjon, habilitet og varsling
Kapittel 14: Individuelt og kollektivt ansvar

Begrepsavklaringer
Litteratur
Stikkord


Utgitt i august 2011