Still et spørsmål

Etikk og samfunnsansvar – Historie, teori og ledelse

Boken gir en innføring i et bredt spekter av temaer som utgjør fagområdet etikk for næringslivet. Forankringen i moralfilosofien gir den et stødig fundament, samtidig som drøftingen av emner som inhabilitet, verdibasert ledelse og varsling gjør den faglige fremstillingen relevant for økonomisk praksis.
etikk_samfunnsansvar_250