Familien på arbeid. Om å skape sammenheng mellom arbeidsliv og familieliv

ISBN: 82-7935-113-2

Boken er en tankevekker om de paradokser og muligheter som kjennetegner livet og forholdet mellom jobb og familie. Den synliggjør at virksomhetene må spille en aktiv rolle for å ivareta familiens behov.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 298
Rabatt
Forfatter: Cathrine Filstad Jakobsen, Sif Rishøj, Steen Hildebrandt

Stadig flere medarbeidere og virksomheter opplever at det er vanskelig å kombinere familieliv og arbeidsliv. Forholdet er ofte kjennetegnet av dilemmaer, konflikter og paradokser. Medarbeiderne drømmer ofte om den lykkelige kjernefamilien som har det hyggelig sammen ved frokostbordet og i fred og ro sender barna til skolen. Samtidig drømmer virksomhetene om fleksible medarbeidere.

"Familien på arbeid" er en tankevekkende bok om de paradokser og muligheter som kjennetegner livet og forholdet mellom jobb og familie. Den synliggjør at virksomhetene må spille en aktiv rolle for å ivareta familiens behov.


Cathrine Filstad er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI.

Steen Hildebrandt er professor i organisasjons- og ledelsesteori ved Handelshøyskolen i Århus.

Sif Rishøj er konsulent i utviklingsledelse og jobber med iverksettelse av utviklingsprosesser både i private og offentlige virksomheter.


 Forord

Innledning

DEL 1
Familievennlige virksomheter
Urolige tider
En verden i forandring
Livet i familiens skjød
Familiens behov
Virksomhetens forandring i familien
Mennesket i midten

DEL 2
Arbeidet som omdreiningspunkt
Dialog og refleksjon
Forståelse av sammenhenger
Konkrete initiativer
Den strategiske familien

Avslutning

Referanseliste


Utgitt i januar 2005