Still et spørsmål

Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag

Boken gir en bred introduksjon til forskningsmetode. Den er skrevet spesielt med tanke på studenter og forskere innenfor økonomiske og administrative fag, men kan også være nyttig for andre som skal gjennomføre undersøkelser, prosjekter eller utredninger.
thumb_87930b57df31990485d7dd880aae7ff6