Fra prat til resultat - om lederskap i hverdagen

ISBN: 978-82-7935-161-0

Småprat er styrende for hva som faktisk skjer i organisasjoner. Småprat over kaffekoppen er ofte viktigere enn strategidokumenter og formelle møter. Om sjefer vil lede, må de delta i den uformelle samtalen og vinne medarbeidernes tillit der.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 335
Rabatt
Forfatter: Gunnar Ekman

Småprat er styrende for hva som faktisk skjer i organisasjoner. Småprat over kaffekoppen er ofte viktigere enn strategidokumenter og formelle møter. Om sjefer vil lede, må de delta i den uformelle samtalen og vinne medarbeidernes tillit der. Dette er noen av konklusjonene i boken som nylig vant prisen Årets ledarbok i Sverige. Boken gir praktiske tips om hvordan man kan oppmuntre til og være lydhør overfor småprat.


"Gunnar Ekman viser en mesterlig evne til å se og forklare hvordan hverdagslig samkvem på arbeidsplassen kan være viktigere for hvordan organisasjoner fungerer, enn formelle mål, arbeidsplaner og veiledning fra ledere. Denne lille og lettleste boken er basert på Ekmans doktoravhandling, hvor han argumenterer for at småprat i organisasjoner påvirker meningsdannelsen på arbeidsplassen. Boken viser hvordan det skapes tillit eller mistillit, oppslutning eller motstand i forhold til ledelsens tolkning og håndtering av ulike situasjoner eller omstillingsarbeid. Jeg tror de fleste som er opptatt av ledelse og intern kommunikasjon vil finne at Ekmans bok gir oss innsikt i betydningen av hverdagslig samkvem i det praktiske liv, noe som lett blir oversett eller bagatellisert i den øvrige organisasjons- og ledelseslitteraturen."
Dr.philos. Jan Thorsvik, Høgskolen i Agder

"Fabelaktig! Fenomenalt! Praktfullt! Endelig en bok for ledere som tar livet av myten om at det er sjefene og strategiplanene som styrer bedrifter og organisasjoner. Det er i medarbeidernes småprat det avgjøres hvem som får lov til å utøve lederskap og hva som skal gjøres, ikke i styrerommene. Det som tiltaler meg mest med boken, er at jeg kjenner igjen alle organisasjoner jeg har jobbet i - og med. Gunnar Ekman burde være påbudt lesning for alle ledere i næringsliv og samfunnsliv, og de som aspirerer til å bli det."
Trond Blindheim, Handelshøyskolen BI


Gunnar Ekman er dr.ekon. og underviser på lederprogrammene ved Handelshögskolan i Stockholm.


Innledning
- Lederskap fra medarbeidernes synsvinkel
- Administrasjon og lederskap

KAP 1 - Lederskap på nye arenaer
- Organisasjoner syder av liv, og småpratet styrer!
- Tida - den knappe ressursen
- Det formelle møtet - en tidstyv
- Kortsiktighetstrenden
- Fokus på sjefsrolle og lederskap
- Småpratets betydning for lederskapet
- Slik er boka lagt opp

KAP 2 - Småprat - slik fungerer det
- Hvilke funksjoner fyller småpratet?
- Når og hvor småprates det?
- Hvem småprater?
- Formelle og uformelle møter
- Småprat i teorien
- Hvorfor er småpratet nøkkelen til moderne organisasjoner?
- Kunnskapsarbeidere - er de litt annerledes?
- Modell - vilkår for tillit
- Oppsummering

KAP 3 - Motstridende krav
- Mange aktører, mange mål og mange krav
- Å navigere seg ut av hverdagsdilemmaene

KAP 4 - Organisasjonskultur
- Hvordan oppstår kultur i en organisasjon?
- Skrevne og uskrevne normer
- Det er ikke noe å diskutere, det bare er slik
- Autonominormen - kunnskapssjefens dilemma
- Normer, sanksjoner og småprat

KAP 5 - Policyer, virksomhetsplaner, strategidokument ...
- Tekster - til hvilken nytte?
- Småpratet styrer - ikke tekstene
- Hvorfor holder det ikke med tekst?
- Tekster tolkes i småprat
- Tekster og lederskap - Å implementere tekster
- Må stå for en gransking

KAP 6 - Kunnskap og læring
- Taus kunnskap løftes fram i småpratet
- "Det sitter i veggene"
- Ubevisst kunnskap formidles i hverdagsarbeidet
- Samtale er utdanning
- Åpne landskap og stille rom

KAP 7 - Kreativitet og nye ideer
- Hvordan fremmer man kreativitet?
- Når og hvorfor fødes ideer?
- Store innovasjoner bunner ofte i småprat
- Problemløsning fremmes av småprat
- Ivaretas ideer og impulser i din organisasjon?

KAP 8 - Hverdagsdebrifing
- Hvorfor skal man snakke fra seg?
- Hva skjer uten hverdagsdebrifing?
- Debrifing i hverdagen - hva gjør sjefen?

KAP 9 - Utbrenthet
- Et samfunnsproblem
- Hvem blir utbrent?
- Hvilken rolle kan småpratet spille?

KAP 10 - Uten tillit, intet lederskap
- Tilliten gir mandat til å lede
- Hva er tillit?
- Tillit skapes i småpratet
- Lederskap, ikke kameratskap!
- Samspillet mellom formelle og uformelle ledere

KAP 11 - Oppsummering: lederskap gjennom småprat
- På tide med lederskap på menneskers vilkår
- Tenk nytt om sjefer
- Hvem kan utøve "lederskap gjennom småprat"?
- Det formelle møtet må nærme seg det uformelle møtet
- Lederskapets fire hjørnesteiner
- Modell: lederskap gjennom småprat

Litteratur


Utgitt i september 2004