Still et spørsmål

Historier om motstand

I denne boka tar 15 forskningsbaserte artikler for seg 1900-tallets kollektive bevegelser i India, USA, Vest-Europa – og Norge. Vi følger fredsbevegelsen i Skandinavia før første verdenskrig, streiker og fagorganiserte i det klassedelte Detroit på 1930-tallet og i den kalde krigens Frankrike.
historier_motstand_250