Hva er strategi? Og spiller den noen rolle?

ISBN: 978-82-7935-036-1

En original og engasjerende strategibok som viser mangfoldet i og motsetningene mellom teoriene på strategifeltet. Her advares det mot enkle løsninger og bastante oppskrifter. Leseren oppfordres til å velge sin egen strategi.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 375
Rabatt
Forfatter: Richard Whittington

Denne strategiboka er en gjennomrevidert og ajourført utgave av Richard Whittingtons prisbelønnede lærebok ”What is Strategy – and Does it Matter?”. I et fag som er beryktet for sitt utvalg av lærebøker i ”mursteinsformat”, har Whittington klart å skrive en original og engasjerende bok som lever opp til betegnelsen ”faglig buljongterning” . På 200 sider gir den rikelig med næring til perspektiv, innsikt og inspirasjon.

Forfatteren tar leseren med på en utfordrende reise i ”jungelen” av teorier og temaer på strategifeltet. Han advarer mot enkle løsninger og bastante oppskrifter i en verden preget av kompleksitet og omskiftelighet.

Boka presenterer fire grunnleggende forskjellige perspektiver på strategi - det klassiske, det evolusjonære, det prosessuelle og det systemteoretiske. Disse ulike tilnærmingene har radikalt forskjellige implikasjoner for hvordan man "gjør strategi". Boka oppmuntrer leseren til å ta stilling til teoriene og utvikle sin egen strategifilosofi.

Forfatteren legger vekt på å vise mangfoldet i og motsetningene mellom teoriene på strategifeltet. Boka benytter eksempler fra nye bransjer og nye markeder og fra hele Europa og Asia, ikke bare amerikanske forretningsklisjeer. Den er oppdatert med hensyn til de seneste strømninger og debatter innenfor faget. Bokas hyppige vekslinger mellom teori og korte illustrerende caser har falt i smak både hos lærere, studenter og praktikere.


Richard Whittington er "Millman Fellow in Management" ved New College og "Reader in Strategy" ved Saïd Business School, Oxford University. Han er en av verdens fremste forskere på strategifeltet, og har publisert en rekke arbeider i form av bøker, bokkapitler og tidsskriftsartikler. Sammen med Andrew Pettigrew og Howard Thomas har han nylig redigert "Handbook of Strategy And Management" (Sage 2002).  


Forord

1 Hva er strategi – og spiller den noen rolle?
Introduksjon
Profitt og prosess i bedriftsstrategi
Bokens organisering

2 Strategiteorier
Introduksjon
Den klassiske tilnærmingen til strategi
Evolusjonære perspektiver på strategi
Prosessuelle tilnærminger til strategi
Systemiske perspektiver på strategi
Konklusjon

3 Strategisk lederskap
Introduksjon
Visjonært lederskap
Forretningseliter
Konklusjon

4 Strategiske valg
Introduksjon
Strategiske investeringsbeslutninger
Virksomhetsplanlegging
Konklusjon

5 Vekststrategier
Introduksjon
Nyskapning
Diversifisering, integrasjon og oppkjøp
Internasjonalisering
Konklusjon

6 Strategisk ledelse
Introduksjon
Strategi og struktur
Strategisk endring
Konklusjon

7 Har strategien noen betydning?
Introduksjon
Konsekvenser for ledelsen
Konsekvenser for nasjonal politikk


En original og engasjerende strategibok som viser mangfoldet i og motsetningene mellom teoriene på strategifeltet. Her advares det mot enkle løsninger og bastante oppskrifter. Leseren oppfordres til å velge sin egen strategi.