Still et spørsmål

Kommunikasjon i organisasjoner

Gir nødvendig bakgrunnskunnskap for praktisk kommunikativ kompetanse som umiddelbart kan omsettes til handling.Mellommenneskelig kommunikasjon er selve livsnerven i alle organisasjoner. Kommunikativ kompetanse er derfor en helt avgjørende forutsetning for effektiv ledelse uansett organisasjonsform og ledelsesnivå.
carl-erik-omslag