Konkurranseutsetting i kommunene

ISBN: 978-82-7935-181-8

Konkurranseutsetting er et begrep som ofte blir drøftet med en ideologisk undertone knyttet til synet på offentlig sektors oppgaver og størrelse. Denne boken søker en analytisk og praktisk innfallsvinkel til å forstå hva konkurranseutsetting egentlig innebærer. Videre drøfter boken betingelser for og konsekvenser av å organisere kommunal tjenesteproduksjon på denne måten.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 398
Rabatt
Forfatter: (red.) Signy Irene Vabo, Ingun Sletnes, Åge Johnsen

Konkurranseutsetting er et begrep som ofte blir drøftet med en ideologisk undertone knyttet til synet på offentlig sektors oppgaver og størrelse. Denne boken søker en analytisk og praktisk innfallsvinkel til å forstå hva konkurranseutsetting egentlig innebærer. Videre drøfter boken betingelser for og konsekvenser av å organisere kommunal tjenesteproduksjon på denne måten. Boken gir en bred oversikt over juridiske, økonomiske og politiske aspekter ved konkurranseutsetting som virkemiddel for omstilling i offentlig sektor.

Bokens første del drøfter konkurranseutsetting som begrep og fenomen i teori og praksis og går grundig igjennom reglene for offentlige anskaffelser. I bokens andre del er det kommunen som organisasjon som står i fokus, og hvordan kommunen i praksis opptrer i ulike konkurransesituasjoner. Siste del belyser konsekvenser for brukere, ansatte og politikere knyttet til verdier som rettssikkerhet, arbeidstakerrettigheter og politisk ansvarlighet.

Boken vil egne seg for universitets- og høyskolestudenter innenfor fag som offentlig administrasjon, organisasjon og ledelse og kommunalkunnskap. Den vil være nyttig for saksbehandlere, ledere, politikere, konsulenter og forskere som jobber med kommunal organisering og konkurranseutsetting.

De 11 bidragsyterne i boken er alle forskere eller forelesere som har jobbet med styring og konkurranseutsetting i offentlig sektor: Hanne Bogen (Fafo), Alf-Håvard Dahl (HHB), Gerd Engelsrud (HiO), Gunnar Jahren (HiO), Åge Johnsen (HiO), Lars Chr. Monkerud (BI), Torstein Nesheim (SNF), Aksel Rokkan (HHB), Ingun Sletnes (HiO), Rune J. Sørensen (BI) og Signy Irene Vabo (HiO/NIBR).


Åge Johnsen er dr.oecon. (administrasjonsfag), førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Senior Research Fellow ved The University of Edinburgh.

Ingun Sletnes er cand.jur. (rettsvitenskap), høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo.

Signy Irene Vabo er dr.polit. (statsvitenskap), førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og forsker II ved Norsk institutt for by- og regionforskning.


Innledning
av Åge Johnsen, Ingun Sletnes og Signy Irene Vabo

Kap 1 - Konkurranseutsetting i teori og praksis
av Åge Johnsen, Ingun Sletnes og Signy Irene Vabo

Kap 2 - Offentlige anskaffelser og kommunal tjenesteyting
av Ingun Sletnes

Kap 3 - Klage- og sanksjonssystemet og reglene om erstatning
av Ingun Sletnes

Kap 4 - Organisering for servicekvalitet
av Alf-Håvard Dahl

Kap 5 - Bestiller-utfører-organisering og hierarki: Spenninger i møtet mellom motstridende organisasjonsprinsipper
av Torstein Nesheim

Kap 6 - Erfaringer med kontraktsbasert styring av leverandører ved konkurranseutsetting av sykehjemsdrift
av Torstein Nesheim og Aksel I. Rokkan

Kap 7 - Styringsutfordringer ved konkurranseutsetting av kommunal revisjon
av Åge Johnsen

Kap 8 - Hvorfor konkurranseutsette? En analyse av renovasjonstjenesten i Norge
av Lars Chr. Monkerud og Rune J. Sørensen

Kap 9 - Rettssikkerhet på anbud
av Gunnar Jahren

Kap 10 - Konkurranseutsetting av pleie- og omsorgstjenester: Brukeren i spillet mellom bestiller og leverandør
av Hanne Bogen

Kap 11 - Ansatte på anbud
av Hanne Bogen og Gerd Engelsrud

Kap 12 - Konkurranseutsetting av velferdstjenester - en utfordring for demokratisk legitimitet?
av Signy Irene Vabo

Konklusjoner
av Åge Johnsen, Ingun Sletnes og Signy Irene Vabo

Stikkordregister


Utgitt i oktober 2004