Still et spørsmål

Konkurranseutsetting i kommunene

Konkurranseutsetting er et begrep som ofte blir drøftet med en ideologisk undertone knyttet til synet på offentlig sektors oppgaver og størrelse. Denne boken søker en analytisk og praktisk innfallsvinkel til å forstå hva konkurranseutsetting egentlig innebærer. Videre drøfter boken betingelser for og konsekvenser av å organisere kommunal tjenesteproduksjon på denne måten.
johnsen-konkuranse-utsett1