Kunstledelse - om ledelse av og i kunstneriske virksomheter

ISBN: 978-82-7935-215-0

Kunstledelse innebærer kunstnerisk og administrativ ledelse av kunstnerisk aktivitet og av menneskene (aktørene) som utøver kunst. Denne boken presenterer flere perspektiver i forhold til hvilke utfordringer man som kunstleder står overfor.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 315
Rabatt
Forfatter: Grete Wennes

Kunstledelse innebærer kunstnerisk og administrativ ledelse av kunstnerisk aktivitet og av menneskene (aktørene) som utøver kunst. Denne boken presenterer flere perspektiver i forhold til hvilke utfordringer man som kunstleder står overfor. Trådene hentes fra organisasjons- og ledelsesfeltet, arts management og andre relevante fagområder for å nøste sammen et bilde av hva ledelse av kunstneriske virksomheter kan dreie seg om. Kunsten å lede kunsten ser ut til å være motsetningsfylt, paradoksal, utfordrende og - ikke minst - krevende.

Boken har en tredelt struktur:
Del 1 - Ledelse som kunst - er dels en innføring i ledelse som begrep og fenomen og dels en synliggjøring av de mange metaforer vi presenteres for i mye ledelseslitteratur.
Del II - Ledelse av kunst - utgjør bokens tyngdepunkt og presenterer teori som berører ledelse av kunst og kunstnerisk virksomhet.
Del III - Ledelse og kunst - oppsummerer og trekker frem ledelsesmessige utfordringer som er blitt berørt i boken. Kunstledelse innebærer å måtte leve med motsetninger og dilemmaer som krever refleksjon.


Grete Wennes er førsteamanuensis ved Trondheim økonomiske høgskole, HiST, og seniorforsker ved SINTEF Teknologi og samfunn. Hun har over mange år arbeidet med ledelse og kunst, og blant annet skrevet en doktoravhandling om temaet "Skjønnheten og udyret. Kunsten å lede kunstorganisasjonen." Hun har også redigert antologien "Kan organisasjoner føle?" sammen med Frode Nyeng. I tillegg til sitt forskervirke er Grete Wennes også kunstnerisk leder og kordirigent - for tiden for Trøndernes Mandssangforening.


Forord
Ouverture

Del I - LEDELSE SOM KUNST
Kapittel 1 - Gammel og ny ledelse
Kapittel 2 - Metaforisk ledelse - og kunstens forførelse

DeL II - LEDELSE AV KUNST
Kapittel 3 - Ledelse og organisering av kunst
Kapittel 4 - En paradoksal verden
Kapittel 5 - Det store paradokset - kunst versus foretak
Kapittel 6 - Estetisering og økonomisering
Kapittel 7 - Kjent og ukjent - om nyskaping som normaltilstand
Kapittel 8 - Ledelse av kunsten - fyrbøterjobben
Kapittel 9 - Karismatiske risikoyrker

Del III - LEDELSE OG KUNST
Kapittel 10 - Kunstledelse: å leve med motsetninger

Noter
Litteratur


Utgitt i mars 2006